Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Politikası

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Petsco Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd Şti. olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi tarafımızca büyük önem arz etmektedir. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma, amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun'dan kaynaklanan haklarınıza ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri sorumluluğu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3.kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da geçen şekillerde işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem ‘’Kişisel Verilen İşlenmesi’’ olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi, Toplanması, Saklanması ve Aktarılmasına İlişkin Bilgilendirme

Petsco Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımız, ürünlerimiz ve hizmetlerinden faydalanabilmeniz için, bilginiz ve onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmektir.

Petsco Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd. olarak, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verileriniz, web sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü̈, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktadır.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanarak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kayıt altına almak,

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verme amacıyla,

Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya yazılı olarak işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve yükümlülüklere uymak gibi durumlarda 6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme ise yukarıda belirtilmiş sebeplerle, firmamız ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve/veya kuruluşlar (web site alt yapı sahibi Ticimax, tedarikçiler, kargo şirketleri, bankalar, sosyal medya ajansı, çağrı merkezi vb. hizmet sunucular) ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen Sıfatı ile hizmet alınan, iş ortaklarımız/kuruluşlar, yurtiçi- yurtdışı kuruluşlar ve diğer özel ve tüzel 3. Kişilerdir.

Kişisel verileriniz,

Petscoshop.com ve mobil uygulamalarındaki formlar formlar aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri,

Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, yazılı formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;

Firmamız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;

Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir. 

Kişisel Verilerin Yurtiçi ve Yurtdışına Aktarılması:

Petsco Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd. Şti., söz konusu kişisel verileri sadece; açık rızaya istinaden veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

Kişisel verilerin saklanması ve korunması:

Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

Kişisel verilerin doğru işlenmesi ve güncellenmesi:

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Firmamızın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Firmamızın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi ve/veya mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun 11. Maddesinde Geçen Hakları

Petsco Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd. Şti olarak, ilgili kişilerin aşağıdaki belirtilmiş olan taleplerine karşılık verecektir:

Kişisel Veri Sahibi,

  • Petsco Danışmanlık’ın kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
  • İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
  • Petsco Danışmanlık’ın yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü̈ kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü̈ kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
  • Kişisel verilerinin birer kopyasını alma haklarına sahiptir.

Kişisel Veri Sahipleri sorularını, görüşlerini veya talepleri ilgili bizimle iletişime geçebilir.

[email protected]

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.